Skoči na vsebino

Kegljaški klub Tekstina Ajdovščina (PANG 743)

1954-2000; 0.9 tm (8š 1m 1kt); prevzemni seznam, arhivski popis plakatov

1953: Sindikalna podružnica SGP Primorje Ajdovščina – kegljaški klub; Kegljaški klub Primorje Ajdovščina; 1977: Kegljaški klub Tekstina Ajdovščina

pravila, pravilnika in poslovnik ?-1988/ registracija 1955-1998/ občni zbori  in seje izvršnega odbora 1975-2000/ strokovna komisija 1989/ tehnična komisija 1979/ disciplinska komisija 1989/ sestanki sodnikov 1979,1983,1988/ programi dela in finančni plani 1975?-1990?/ statistika 1979,1986/ seznami članov, evidence članarine 1976?-1981/ evidenčni kartoni nastopov članov/ jubilejni publikaciji 1993/ glasilo Ajdovski tekstilec 1985,1987/ žensko kegljaško tekmovanje ”8.marec” 1977-1994/ moško kegljaško tekmovanje ”5.maj” 1977-1991/ evidenca nastopov posameznic na tekmovanju ”8.marec” 1977-1993/ bilteni tekmovanj 1978-1991/ tekmovanja 1966-1995?/ testi telesne pripravljenosti/ sodniki in sojenje 1980-1999?/ finančni plani in poročila 1990-1996?/ obračuni stroškov 1989-1993/ dopisi in ostali spisi 1964-2000/ diplome in priznanja 1954-1990/ članske izkaznice, sodniška izkaznica/ plakata, obrazci za vpis rezultatov/ beležnica (Jadran Hreščak) 1985-1996?

Dostopnost