Skoči na vsebino

Telesnovzgojno društvo Partizan Ajdovščina (PANG 742)

1957-1961; 0.1 tm (1š 2m); arhivski popis

občni zbori 1957,1960-1961/ statistični list 1961/ anketa o športu in mišljenju o njem za ObLO, podjetja in šole v Ajdovščini/ dopisi in ostali spisi 1957-1959/ diploma/ plakat 1957

Dostopnost