Skoči na vsebino

Zveza kulturnih organizacij Ajdovščina (PANG 741)

1966-1997; 2.0 tm (20š); prevzemni seznam, arhivski popis fotografij

okrog 1955: Svet Svobod in prosvetnih društev občine Ajdovščina; okrog 1965: Občinski svet zveze kulturnoprosvetnih organizacij Ajdovščina; 1977: Zveza kulturnih organizacij Ajdovščina

statuti in pravilniki 1970-1986?/ občni zbor 1969, letna konferenca 1977, programsko-volilna konferenca 1982, seje predsedstva 1970-1988,  posveti pevovodij 1979, razni sestanki / smernice razvoja dejavnosti zveze z obdobje 1986-1990 / delovni in finančni načrti, poročila o delu 1982-1988/ statistična poročila 1984/ evidence društev, seznam članov strokovnih komisij / anketni listi za društva in skupine 1970, 1977/ vprašalniki za pevske zbore 1978/ statistična poročila amaterskih gledališč in gledaliških skupin 1984 delovni in finančni programi ter poročila o delu društev in finančna poročila 1978-1990?/ Večeri z muzami 1978-1984/ Zlobčevi večeri na dvorcu Zemono 1988-1990/ prireditve 1984-1993/ abonmajske in druge glasbene prireditve 1986-1991/ revija otroških pevskih zborov 1988-1990/ mednarodna klavirska šola na dvorcu Zemono 1987-1991/ popravilo odra v domu kulture v Ajdovščini 1989/ evidenca imetnikov gledališkega in glasbenega  abonmaja in udeležencev likovnega ateljeja Metulj 1993-1994?/ vprašalniki o likovnih razstavah 1981 pogodbe z izvajalci kulturnih prireditev, avtorske in druge pogodbe 1982-1990, pogodbe za abonmajske predstave 1991-1994/ dopisi in ostali spisi 1977-1997/ delovodnik 1990-1995/ publikaciji o 350-letnici samostana v Vipavskem križu in 10-letnici MPZ Primorje Ajdovščina 1987,1990/ fotografije 1986

Dostopnost