Skoči na vsebino

Športna zveza Ajdovščina (PANG 740)

1958-2005; 1.8 tm (18š 1m); prevzemni seznam, arhivski popis plakatov

Občinski odbor za telesno vzgojo Ajdovščina; Občinska zveza za telesno vzgojo Ajdovščina; Zveza telesnokulturnih organizacij občine Ajdovščina; Športna zveza Ajdovščina

skupščine, občni zbori, konference, predsedstvo 1968-2004, razni sestanki 1977-1978/ registracija in pravila 1964,1970/ sedemletni plan razvoja telesne kulture 1963/ samoupravni sporazumi o financiranju programov telesnokulturnih organizacij za leti 1989 in 1989/ Košarkarski klub Fructal Ajdovščina 1968-1970/ plavalni tečaj za učence osnovnih šol 1972-1975?/ balinarska dejavnost 1964-1969/ šahovska dejavnost 1964-1970/ predlogi za odlikovanja in priznanja 1970,1989,1991/ izbiranje najboljšega športnika občine Ajdovščina 1988-1991?/ diplome in priznanja 1973?-1989/ kros za pokal Dela 1978/ medobčinska malonogometna liga 1995-1999/ programi dela in finančni plani društev in strokovnih zvez 1986-1990/ programi dela in finančni plani društev 1991-1999/ seznami športnih organizacij in klubov na območju zveze 1971,?/ popisnice organizacij za telesno kulturo 1968/ prijavnice za sprejem v članstvo društev in potrdila o registraciji 1964-1971?/ predračuni športnih organizacij za leta 1970-1972/ blagajniške evidence: NK Tabor Dolga Poljana 1980-1989, NK Škavnica Gradišče pri Vipavi 1978-1989, KK Castrum Ajdovščina 1979-1989, RK Dobravlje 1978-1989, RK Vipava 1986-1989/ šolski šport  1972-1999/ delovodniki 1958-1971, 1987/ spisi 1963-2000/ časopisni članki/ plakati 1969,1978-1999

Dostopnost