Skoči na vsebino

Turistično društvo Ajdovščina (PANG 717)

1965-1990; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

Turistično-olepševalno društvo Ajdovščina; 1985: Turistično društvo Ajdovščina

pravila 1985/ registracija 1986/ zapisniki sej 1965, 1985, 1988/poročilo o delu 1988/ bilanca 1989/ spisi 1985-1990/ članske izkaznice 1985/ fotografije 1987

Dostopnost