Skoči na vsebino

Telesnovzgojno društvo Partizan Dornberk (PANG 7)

1948-1987; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam, arhivski popis fotografije

Telovadno društvo Dornberg; 1953: Telesnovzgojno društvo Partizan Zali hrib (Dornberk); 1955: Telesnovzgojno društvo Dornberk

občni zbori 1948-1960, seje odborov 1952-1958/ seznam članov 1949-1951/  preglednica uspehov na tekmovanjih za obdobje 1952-1956, tekmovanja 1956?,1960,1980/ tehnična in finančna dokumentacija za gradbena dela pri športnih napravah 1974?-1981,/bilance 1977-1987/ kroniški zapisi in časopisni članki 1953-1956?,1986/ priznanja in diplome 1959-1986/ spisi 1949-1959, 1972-1985/ fotografija

Dostopnost