Skoči na vsebino

Goriška turistična zveza Nova Gorica (PANG 694)

1954-1987; 0.5 tm (5š); prevzemni seznam, arhivski popis fotografij

1954: Goriška turistična zveza Nova Gorica

statut 1976-1977/ zapisniki in gradivo sej 1962-1978/ spisi 1964, 1975-1987/ fotografije, razglednice, diapozitivi/dokumentacija o gradnji kaninske žičnice 1963-1964/ o gradnji turističnih objektov na Goriškem 1964/ dokumentacija Turističnega društva Tolmin 1957-1964/ dokumentacija Turističnega društva Kanal 1956-1969/ Dokumentacija Turističnega društva Ajdovščina 1954-1964/ dokumentacija Turističnega društva Dobrovo 1963

Dostopnost