Skoči na vsebino

Turistično društvo Nova Gorica (PANG 693)

1950-2017; 2.0 tm (20 škatel, 2 mapi); prevzemni seznam

1952: Turistično olepševalno društvo Gorica, Nova gorica s krajevnimi odseki; ?1962: Turistično društvo Nova Gorica

Dokumentacija za ustanovitev 1950-1952/ registracija 1953-1985/ zapisniki občnih zborov, odborov, odsekov, komisij, delovnega kolektiva 1952-1994/ investicijsko tehnična dokumentacija 1961-1969/ evidence gostov, tujcev 1967-1976/ dokumentacija o objektih 1957-1993/ finančna dokumentacija 1951-1972/ spisi 1956-1995/ delovodniki 1964-1977

Dostopnost