Skoči na vsebino

Atletski klub Gorica (PANG 688)

1963-1994; 2.1 tm (21š 2m); prevzemni seznam, arhivski popis fotografij

1962: Atletski klub Gorica

občni zbori 1974-1983, seje izvršnega odbora 1979-1991/ programi dela in poročila o dejavnostih 1976?-1991/ atletski troboj ČSSR-Švica-Jugoslavija v Novi Gorici 1980/ mednarodna atletska tekmovanja 1965-1991/ atletska tekmovanja v Novi Gorici 1964-1991/ atletska tekmovanja 1965,1970-1972,1976,1981-1990/ Atletsko društvo Primorska 1989-1990 bilteni, zapisniki o rekordih 1974-1991/ dopisi in drugi spisi 1965-1991, razni spisi 1972?-1990/ časopisna dokumentacija 1980-1991/ publikacije 1982,1987,1994/ diplomski deli Silvane Abram in Zvonka Urbančiča 1983,1985/ listina o pobratenju med ASK Split in AK Gorica 1977/ skupinska potna lista 1981,1986/ diplome in priznanja 1963-1994/ izkaznice in tekmovalne izkaznice/ kartončki članov 1989-1990/ emblemi, nalepke, zastavici/ plakati 1965,1971-1972, razglasna obvestila o rezultatih tekmovanj/ fotografije 1981/ slika (poster): Lidija Lapajne 1983/ koledarja AK Gorica za leti 1989 in 1990

Dostopnost