Skoči na vsebino

Primorska rokometna zveza, Ajdovščina (PANG 684)

1958-1984; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

Rokometna podzveza za goriški okraj; Goriška rokometna podzveza; Primorska rokometna zveza

zapisnika občnega zbora 1958,1983, zapisniki sestanka liga odbora 1983, zapisnik seje izvršnega odbora in predstavnikov klubov 1984, zapisniki sestankov tekmovalne komisije 1982-1983/ program dela in finančni načrt 1979/ dopisi 1958-1959, 1983-1984

Dostopnost