Skoči na vsebino

Športna zveza Nova Gorica (PANG 683)

1960-2000; 12.0 tm (120š 1m); prevzemni seznam, arhivski popis načrtov, zemljevidov in fotografij

Občinski odbor za telesno vzgojo Nova Gorica; Občinska zveza za telesno kulturo Nova Gorica; 1976: Občinska zveza telesnokulturnih organizacij Nova Gorica

pravilniki in drugi pravni predpisi 1963-1966/ skupščine, konference, seje predsedstva, sekretariata in izvršnega odbora 1960-1961,1971-2000/ letni in srednjeročni programi in razvojni načrti, poročila o športnih dejavnostih 1960-1990/ odbor za tekmovalni šport, odbor za množični šport, odbor za športno rekreacijo, odbor za športni park, odbor za športne naprave, odbor za športno značko, odbor za tehnično kulturo, odbor za šolska športna društva, samoupravna kontrola, komisija za atletiko, komisija za smučanje, zbor smučarskih sodnikov, komisija za gimnastiko, komisija za plavanje, komisija za nogomet, komisija za rokomet, komisija za košarko, komisija za odbojko, komisija za namizni tenis, komisija za balinanje, komisija za šah, komisija za društva Partizan, komisija za kadrovska vprašanja, upravljanje telovadnega doma Partizan v Novi Gorici 1967-1992/ evidentiranje kandidatov za organe zveze/ sekratariat aktiva športnikov članov ZK 1978/ občni zbori in seje, programi dela, finančni načrti in poročila o delu društev in klubov, vprašalniki za društva 1963,1967-1969,1971-1990/ vprašalniki, zapisniki sej, programi in poročila društev za množični šport 1986-1989/ večje športne prireditve 1979-1988/ tekmovanja 1960-1963,1971-1973/ tekmovanja in tečaji 1961-1964/ izvajanje programa za športno značko 1977-1987/ tekmovanja za šolsko športno značko 1961/ tekmovanje v mnogoboju 1963/ tekmovanje Telesno kulturo mladini in pionirjem 1963-1964/ pohod po poteh Goriške fronte 1960-1967/ pohod po smučinah IX. korpusa 1962-1989/ pohod prijateljstva 1976-1990/ spominski pohodi, kolesarjenje prijateljstva 1974-1990/ mladinska delovna akcija Kožbana 1976/ Naučimo se plavati, Vsi na kolo za zdravo telo 1974-1978/ Mesec telesne kulture 1978/ kriterij slovenskih mest v atletiki 1968/ atletska tekmovanja 1978-1990/ mednarodna kolesarska dirka 1979/ uporaba plavalnega bazena v hotelu Argonavti 1979/ telovadno orodje za športno društvo Dom v Gorici/ akcije športne rekreacije 1974-1976/ predlogi za Bloudkova priznanja, predlogi za nagrajevanje športnikov/ gradnja in vzdrževanje športnih naprav 1963-1991/ športni park v Novi Gorici, pokrite tribune na stadionu, obnova stadiona, atletska dvorana, igrišče za mini golf, kegljišče, strelišče v Panovcu, igrišče za tenis, balinišče 1969-1988/ igrišče ob telovadnici na Erejavčevi v Novi Gorici, kotalkališče v Novi Gorici 1974-1979/ gradnja smučarske vlečnice na Lokvah 1964/ dom na Lazni 1970-1986/ dnevnik dela smučarske sekcije 1962-1964/ Jugoslovanske športne igre 1964-1965/ mednarodno sodelovanje društev, prošnje in potrdila za prestop državne meje 1982-1983/ stiki z zamejstvom 1976-1992/ bilteni, informatorji, brošure, jubilejne publikacije 1964-1997/ kronika 1961-1962/ časopisni članki 1965-1967/ dopisi in drugi spisi 1960-1969,1976-1984,1988-1990/ dopisi društev 1976-1994/ statistična poročila, ankete, vprašalniki, razpisi, seminarji, razno/ ustanovitev telesnokulturne skupnosti Nova Gorica, zapisniki sej iniciativnega odbor, skupščin in izvršnega odbora 1973-1974/ načrti in zemljevidi1969-1994?/ plakati 1964-1992/ priznanja,diplome in plakete 1983-1989?/ fotografije ?-1984

Dostopnost