Skoči na vsebino

Kulturno-umetniško društvo Svoboda Renče (PANG 680)

1946-1987; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

1946?: Prosvetno društvo Zvezda Renče; 1977?: Kulturnoumetniško društvo Svoboda Renče

pravila 1977/ občni zbori 1979-1987, seje izvršnega odbora 1977-1987/ seznam članov 1948/ statistično poročilo 1986/ evidence prisotnosti članov pevskega zbora na vajah 1977-1986/ evidenca prisotnosti članov mladinskega orkestra na vajah 1982/ spisi 1946, 1977-1987/ fotografije 1979

Dostopnost