Skoči na vsebino

Občinska organizacija Zveze rezervnih vojaških starešin Nova Gorica (PANG 670)

1965-1991; 3.6 tm (36š); arhivski popis

1969: Občinska organizacija Zveze rezervnih vojaških starešin Nova Gorica

kartoteke članov organizacije 1965-1990/odbrani spisi 1973-1991

Dostopnost