Skoči na vsebino

Prosvetno društvo Drago Bajc Vipava (PANG 640)

1949-1985?; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam, arhivski popis fotografij

1949: Prosvetno društvo (Izobraževalno kulturno-umetniško društvo) Drago BajcVipava

občni zbori 1956?-1982, seje odbora 1949-1951, 1956-1961/ programi dela, finančni načrti in poročila o delu 1962-1965,1977?-1982/ bilance za leta 1977-1983, finančna dokumentacija 1960,1976-1983/  vprašalni listi, statistična poročila in evidenčni listi 1959-1962, 1982/ seznam članov 1956?-1961?, 1977-?, seznami pevk in pevcev ?-1983/ prijave-vpisne pole za članstvo 1960-?/ proslave, koncerti in druge prireditve ?-1983/ udeležba pevskega zbora na taboru v Šentvidu pri Stični 1978-1983/ praznovanje 10-letnice delovanja pevskega zbora 1982/ nagovori ?-1983/ blagajniška knjiga 1954-1981/  dopisi z Jožefom Durn iz Clevelanda 1950-1951/ dopisi in ostali spisi 1950-1951, 1959-1985?/ delovodnik 1950-1951,1956-1958/ časopisni članki in besedila namenjena za objavo 1965-1982?/plakat 1961?/ fotografije/

Dostopnost