Skoči na vsebino

Občinska strelska zveza Tolmin (PANG 629)

1953-1990; 0.2 tm (2š); arhivski popis

pravilnik/ seje občinskih strelskih odborov Bovec, Kobarid in Tolmin 1959-1961, seje občinskega strelskega odbora in občinske strelske zveze Tolmin 1962-1977/ programi dela in finančni načrti 1976?-1980/ poročila o delu 1961-1989/ statistična poročila in vpašalniki 1961-1990/ tekmovanja 1974-1989/ koledarji razpisanih tekmovanj 1980-1989/ evidenci orožja 1960-1964/ zapisniki inventarja 1964-1965/ bilance 1978-1989/ spisi občinskega strelskega odbora Kobarid 1959-1961, spisi občinskega strelskega odbora in občinske strelske zveze Tolmin 1961-1962,1974-1989/ delovodnik 1959-1961/ dokumentacija strelskih družin 1953-1983

Dostopnost