Skoči na vsebino

Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva Posočja Tolmin (PANG 628)

1961-1989; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

pravila, registracija 1977-1979/ zapisniki in gradivo sej 1979-1989/ seznami članstva/ blagajniška knjiga 1961-1988/ bilanci 1981, 1984/ vodnik Gozdna učna pot Panovec/ šaljivi kroniki društva 1979, 1989/ spisi 1979-1989

Dostopnost