Skoči na vsebino

Telesnovzgojno društvo Partizan Tolmin (PANG 619)

1945-1977; 0.4 tm (4š 1album); arhivski popis

1946: Športno društvo Tolmin (Fizkulturno društvo Tolmin); 1949: Telovadno društvo Tolmin; 1952: Telesnovzgojno društvo Partizan Tolmin

ustanovitev  telovadnega društva1949/ pravila delovanja društva in hišnega reda v telovadnici/ občni zbori 1951-1958, seje upravnega odbora in drugi sestanki 1951-1959?, seje prednjaškega zbora 1954-1957/ delovni načrt 1953, poročila o delu in statistična poročila 1950-1964, finančna poročila 1956-1960,1964-1971/ blagajniški knjigi 1946-1956/ zapiski o prireditvah in rezultati tekmovanj 1954-1976/  tehnična dokumentacija objektov za športno dejavnost v Tolminu 1953?-1961/ seznami članov in tekmovalcev/ publikacija Mladinski festival Tolmin 1954/ kronika (časopisni članki) 1956-1962,1970-1971/ diplome in priznanja 1957-1962/ izkaznice registriranih igralcev/ dopisi in ostali spisi 1948-1969/ fotografije 1945-1977

Dostopnost