Skoči na vsebino

Delavsko prosvetno društvo Svoboda Nova Gorica (PANG 612)

1948-1963; 0.2 tm (2 arhivski škatli); prevzemni seznam

1948: Kulturnoumetniško društvo Janka Premrla – Vojka Nova Gorica; 1953: Delavsko prosvetno društvo Svoboda Nova Gorica; 1962: ukinitev

pravila 1956/ občni zbori 1956-1959, sestanki 1948/ seznami članstva/ teze dela za referente društva 1951/ poročilo o delu ob šestmesečnem tekmovanju v čast 10. obletnice ustanovitve OF 1951/ sporedi koncertov in drugih nastopov 1949,1951/ poročilo o delu 1951/ razvitje društvenega prapora 1957/ besedila člankov za objavo v časopisu Nova Gorica 1951/ spisi 1948-1951, 1957?-1959

Dostopnost