Skoči na vsebino

Športna zveza Tolmin (PANG 606)

1959-1996; 1.6 tm (16š); prevzemni seznam

1959: Občinski odbor za telesno vzgojo Tolmin; okrog 1965: Občinska zveza za telesno kulturo Tolmin; okrog 1975: Občinska zveza telesnokulturnih organizacij Tolmin

statut/ skupščine 1979?-1995, predsedstvo 1976-1996, razne seje 1959-1980, komisija za mednarodno sodelovanje 1979-1980, zbor delegatov za športno rekreacijo 1977-1979,1984, zbor delegatov za šolska športna društva 1976-1980 / srednjeročni program razvoja in delovanja telesne kulture v občini Tolmin/ programi dela in poročila o delu športnih organizacij 1978-1992, programi aktivnosti v društvih, krajevnih skupnostih in sindikalnih organizacijah 1978-1980/ statistična poročila društev in klubov 1979-1989/ razpisi in rezultati tekmovanj 1981-1996/ razpisi tekmovanj, tečajev in seminarjev 1985-1993/ športna rekreacija 1978-1992/ športni objekti 1980-1995/ šolska športna društva in šolski šport 1977-1993/ poročila trenerjev 1977?-1980/ proglasitev najboljšega športnika in podelitev Bloudkovih značk v občini Tolmin 1979/ telesnokulturna dejavnost na mladinski delovni akciji Posočje 1977-1985/ svet za vrhunski šport, komisija za III.prioriteto 1980-1981?/ Naučimo se plavati 1977/ Tolminski ekipni mnogoboj avtomobilistov in sopotnikov 1979-1980,1984,1988/ zbiranje denarne pomoči za udeležbo Janka Humarja pri alpinistični odpravi na Himalajo 1984-1985/ organizacijski odbor mednarodne kolesarske dirke po Jugoslaviji 1983-1986/ odbor za organizacijo prenosa olimpijskega plamena za zimske olimpijske igre v Sarajevu 1983-1984/ mladinske igre treh dežel v Tolminu 1981-1982/ Tek Posočje – po ulicah Tolmina 1981-1985/ športno prvenstvo ljubljanskega armadnega območja 1979-1980/ gradnja stadiona, telovadnice in atletske steze v Tolminu 1959-1970/ javna dela v športnem parku na Brajdi 1992-1994/ mednarodno sodelovanje 1978-1996/ košarka 1979-1996/ nogomet in mali nogomet 1981?-1994/ odbojka 1978-1986/ komisija za atletiko 1978-1982/ komisija za smučanje 1976-1983/ smučanje – Primorska tekmovalna skupnost 1980-1990/ zbor vaditeljev, učiteljev in trenerjev smučanja 1981?-1992/ pogodbe o delu, pogodbe in ceniki za uporabo telovadnice in drugih šolskih prostorov, razne pogodbe 1978-1995?/ dopisi in ostali spisi 1959-1972,1978-1996/ časopisni članki/ razno 1976?-1991?

Dostopnost