Skoči na vsebino

Gasilsko društvo Bovec (PANG 588)

1913-1989; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1903: Prostovoljno gasilno društvo Bovec; okrog 1930: Corpo pompieri Plezzo (Societa volontaria dei Pompieri di Plezzo); okrog 1960: Gasilsko društvo Bovec

statut 1976/ občni zbori in seje organov društva 1948-1981/ mesečna in trimesečna poročila o stanju in dejavnosti društva 1950-1965/ poročila o požarih in nesrečah 1936-1978/ seznami članstva, zavarovanih gasilcev, članov organov društva, članov udeležencev v NOB 1920-1970?/ inventarna knjiga, popisa inventarja, zapisniki pregledov stanja orodja in opreme ? – 1989/ blagajniška knjiga 1923-1964, računi 1914-1937/ dopisi 1913?-1979/ delovodnik 1951-1973/ priložnostni pesmi bovškim gasilcem, časopisni članek 1953, 1973

Dostopnost