Skoči na vsebino

Občinska gasilska zveza Bovec (PANG 587)

1955-1961; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1955: Občinska gasilska zveza Bovec; 1961: ukinitev

občni zbori1955-1961/ poročila o stanju in dejavnosti zveze 1955-1956/ evidence požarov od 1947 do 1961(1968)/ evidenca motornih brizgaln 1957-1958/ evidenca častnikov, podčastnikov, odlikovancev, strojnikov, sanitejcev/ pregled članov organov zveze/ pregled območja občinskih gasilksih zvez Bovec, Kobarid in Tolmin/ dopisi 1955-1961

Dostopnost