Skoči na vsebino

Zveza kulturnih organizacij Nova Gorica (PANG 581)

1959-2000; 10.0 tm (100š 1m); delni prevzemni seznam

1961: Svet Svobod in prosvetnih društev občine Nova Gorica; 1964: Občinski svet zveze kulturnoprosvetnih organizacij Nova Gorica; 1978: Zveza kulturnih organizacij Nova Gorica

statuti, pravilniki in drugi predpisi 1959, 1977-1995?/skupščine, občni zbori, konference, seje predsedstva, seje sveta, razne seje, seje komisij za glasbeno, likovno, gledališko in filmsko dejavnost,  komisije za amatersko dejavnost, seje kolegija pevovodij, posveti kapelnikov in predstavnikov godb na pihala,  strokovni odbori 1961-1992/ statistika za leto 1962/ seznami Svobod in prosvetnih društev/ evidenčni listi društev in skupin 1979?/ popis kulturnih domov v občini Nova Gorica/ poročilo o pregledu zadružnih domov/ anketni listi/ programi in načrti dejavnosti 1967-1969?,1977-1981?/ poročila o dejavnostih 1967-1969?,1977?-1982?/ finančni načrti 1967?-1968,1978-1979/finančna poročila ? -1968, 1977-1979/ dogovori in pogodbe o sodelovanju 1985?-1999/ mesečna poročila o delu društev in skupin – za obračun avtorskih honorarjev 1975-1998/ mesečna poročila o delu knjižnic – za obračun avtorskih honorarjev 1990-1994/  plačilni seznami 1962-1966/ obračuni honorarjev 1986-?/ popis inventarja 1965/ inventura 1977-1982/ dopisi in ostali spisi  1961-1998 / personalna dokumentacija: Novak Marija 1964-1965/ dokumentacija o prireditvah 1967-1999/ evidenca prireditev 1967-1992/ Goriški vrtiljak 1989-1996/ linhartovo srečanje v Novi Gorici 1988/ območno srečanje mladih pesnikov in pisateljev primorske v Kanalu 1996/ poletna šola vizualnega 1997/ kulturna akcija 1973-1976?/ Goriški zbori pojo 1987-1995/ Klub 2001 1990-1992/ Društvo Thule 1992-1993/ knjige vtisov z razstav likovnih del 1975-1984/ kronika časopisnih člankov 1968-2000/ razno 1973-2000/ negativi in diapozitivi

Dostopnost