Skoči na vsebino

Zveza lovskih družin Gorica (PANG 580)

1948-2001; 2.2 tm (22š 1m); prevzemni seznam, arhivski popis plakatov

1948?: Okrajna lovska zveza Gorica; Lovska zveza Gorica; Zveza lovskih družin Gorica

pravila/ seje organov zveze 1964-1990, 2000/ organizacijska lovsko-gospodarska poročila za leta 1959-1966/ lovski izpiti 952-1986/ dopisi in ostali spisi 1948, 1961-1962, 1968, 1978-1992/ Vestnik  1987, Informacijski list 2000-2001/ plakata 1948, 1989

Dostopnost