Skoči na vsebino

Športno društvo Partizan Renče (PANG 579)

1951-2011; 0.1 tm (1š 1m); prevzemni seznam

evidence inventarja nogometne sekcije 1973-1975/ jubilejne publikacije 1977,1997,2007/ bilteni za leta 1996/1997 do 2006/2007/ koledarji  za leta 2004-2010/brošuri Pravila vaterpolo igre 1978, 1981/ dopisi 1951-1962,1981-1982,1986-1989,2000/ fotografija vaterpolske ekipe 1978?

Dostopnost