Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Okrajni odbor Zveze ženskih društev Gorica (PANG 576)

1953-1960; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1953: Okrajni odbor Zveze ženskih društev Gorica; 1962: ukinitev

zapisniki sej/ poročila o dejavnosti krajevnih organizacij/ spisi