Skoči na vsebino

Foto klub Nova Gorica (PANG 571)

1969-2014; 0.6 tm (6 škatel), arhivski popis

registracija 1969-2008/ pravila ?, 1975,1997/ občni zbori 1969,1975-2009/ upravni in izvršni odbor 1973-1975,1978,1983-1984, 1997, 2014/ statistična poročila 1976,1981,1990/ finančni plani in finančna poročila 1972,1976,1978,1983,1990,2001/ pristopne izjave in prijavnice za članstvo v klubu 1980-2008/ seznami članov in druga dokumentacija o članstvu 1970-2006?/ članske izkaznice (vzorci)/ vprašalnik za razstavljalne uspehe 1981/ predlogi za priznanja posameznikom 1982-1985/ Svobodni izrazni fotograf – občasnik za dvig fotografske razstavljalske kulture in kritiko vodstva FZS 1999,2001/ časopisni članki 1974-2013/ zapisi o zgodovini kluba 1981-2009/ znak kluba (vzorci)/ priznanje FZS (vzorec)/ dopisi in ostali spisi 1970-2008/ dokumentacija razstav in drugih prireditev 1969-2014/ razno/ fotografije/zgoščenki: Projekcija članov 2009 in DIA Primorska 2009, Utrinki 2011/ zapisniki občnih zborov 2015-2020/ dokumentacija razstav: razstavni katalogi 2015-2019

Dostopnost