Skoči na vsebino

Zveza kulturnih organizacij Tolmin (PANG 557)

1966-1987; 0.2 tm (2š); prevzemni seznam

Občinski svet zveze kulturnoprosvetnih organizacij Tolmin; 1978: Zveza kulturnih organizacij Tolmin

družbeni dogovor med ZKPO Tolmin in PDG Nova Gorica 1972/ letna konferenca 1979, seje izvršnega odbora in predsedstva 1974-1986?, sestanki pevovodij 1977/ predlogi za odlikovanja 1974/ gradivo društev in kulturnih skupin 1966-1981/ prireditve 1971-1974, 1977-1981/ finančna poročila 1978, 1980/ programi in poročila društev in kulturnih skupin 1966-1981/ dopisi 1975-1987

Dostopnost