Skoči na vsebino

Telesnovzgojno društvo Partizan Nova Gorica (PANG 523)

1954-2000; 0.3 tm (3 škatle); delni prevzemni seznam

zapisniki sej 1963,1981-1991/ statistična poročila in vprašalniki 1966-1989/ evidenca članarine 1966-1973/ prijavnice za sprejem v članstvo 1963-1975?/ kronika dogodkov in evidenca vadbe cicibanov 1979-1983, kronika dogodkov in evidenca vadbe pionirk 1978-1981, kronika splošne vadbe 1981-1983/ plavalna sekcija 1955-1970/ judo sekcija 1969-1989?/ občinsko prvenstvo v mnogoboju 1984/ preizkus znanja v pionirskem mnogoboju 1991-1992/idejni načrt za telovadni dom 1954-1959, gradnja telovadnega doma 1963-1967?/ inventarna knjiga 1961?/ blagajniške knjige 1954-1973/ diplome 1981-2000/ dopisi 1958-1995

Dostopnost