Skoči na vsebino

Avto-moto društvo Gorica (PANG 521)

1960-1985; 0.5 tm (5š); arhivski popis

1947: Avto-moto društvo Gorica

statut, pravilniki in drugi predpisi 1964-1982/ občni zbori1963-1981, seje upravnega in izvršnega odbora 1963-1980, seji gospodarske komisije 1964, 1985, seja šolsko-tehnične komisije, posvetovalni sestanek inštruktorjev in šolsko-tehnične komisije 1964, seje športne komisije 1967-1969, seje delovnega kolketiva 1965-1969, ustanovni zbor motokros kluba 1982/ gradnja društvenih poslovnih prostorov 1960-1972/ gradnja tehnične baze 1970-1976/ avto – šola 1977-1979/ plan ureditve prometa na proslavi 15. 9. 1968 v Novi Gorici/ izpit Bojana Ožbolta za zveznega funkcionarja 1978-1980/ poročilo dr. Anton Prijatelja s simpozija o zdravstvenih in drugih preventivnih aspektih varnosti v cestnem prometu 1970/ prispevek o 20-letnem delu društva za objavo v časopisu1967/ dopisi in drugi spisi 1963-1985/ cestne hitrostne motorne dirke v Novi Gorici 1961-1971/ državna prvenstva in druga tekmovanja v kartingu v Novi Gorici 1968-1985/ ostala tekmovanja in prireditve 1966-1985/ emblemi za organizatorje in tekmovalce/ razno/ fotografija 1966/ plakat 1984

Dostopnost