Skoči na vsebino

Železničarsko športno društvo Nova Gorica, sabljaška sekcija (PANG 511)

1952-1961; 0.0 tm (1m); arhivski popis

1949: Železničarsko športno društvo Nova Gorica, sabljaška sekcija, 1961: ukinitev

občni zbori in seje 1956-1961/ seznam članov z evidenco vadbe 1955-1958/ prijave registracije članov in članske izkaznice 1957- ?/ statistični listi 1960-1961/ tekmovalne liste 1957-1959?/ diplome in spričevalo 1952-1958/ dopisi 1954-1961/ delovodnik 1954-1959

Dostopnost