Skoči na vsebino

Telesnovzgojno društvo Partizan Opatje selo (PANG 499)

1955-1956; 0.0 tm (2 mapi); arhivski popis

1955: Telesnovzgojno društvo Partizan Opatje selo

občni zbor 1955, seja upravnega odbora 1956/ statistična poročila 1956/ evidenca članstva/ spisi 1955-1956/ izkaznice članov Društva za telesno vzgojo Partizan Opatje selo 1955/

Dostopnost