Skoči na vsebino

Okrajna zveza Partizan Gorica (PANG 492)

1948-1963; 1.4 tm (14 škatel); prevzemni seznam

1947: Okrajni (okrožni) telovadni odbor (Partizan) Gorica, Šempeter pri Gorici; 1955: Okrajna zveza Partizan Gorica; Okrajni odbor za telesno vzgojo Gorica; 1962: ukinitev

pravilniki/ občni zbori in seje organov in komisij zveze, seje sveta za prosveto in telesno vzgojo OLO Gorica, seje občinskih odborov, posveti načelnikov in sekretarjev društev, seje plenuma, razni sestanki/ komisija za splošno telesno vzgojo, komisija za atletiko, komisija za orodno telovadbo, komisija za plavanje, komisija za kolesarstvo, komisija za smučanje, komisija za košarko, komisija za odbojko, komisija za rokomet, komisija za igre z žogo, komisija za balinanje, komisija za delavske športne igre, komisija za propagando, komisija za gradnjo športnih naprav, komisija za kadre/ seje krajevnih društev Partizan, dokumentacija društev/ seznami članov odborov in komisij/ popisi  prednjakov in vaditeljev v društvih/ atletski sodniki/ letna, tromesečna in mesečna statistična in druga poročila/ poročila o obisku društev/ pogodbe o štipendiranju/ tekmovanja: partizanski mnogoboj, akademijske sestave, kros, orodna telovadba, atletika, plavanje, odbojka, rokomet, namizni tenis, igri ‘med dvema ognjema’ in ‘med štirimi ognji’/ festival telesne kulture v Novi Gorici/ festival telesne kulture v Ljubljani/ Titova štafeta, Štafeta mladosti/ pohod po poteh goriške fronte/ delavske športne igre/ zvezni zlet v Beogradu/ Jugoslovanske pionirske igre/ vaditeljski in drugi tečaji/ predvojaška vzgoja/ telovadni domovi/ razdelitev telovadnega orodja/ predlogi za odlikovanja/ časopisni članki, prispevki za Vestnik/ beležke/ zapisi za kroniko tekmovanj, prireditev in drugih dogodkov/ dopisi in ostali spisi/ razno/

Dostopnost