Skoči na vsebino

Čebelarsko društvo Nova Gorica (PANG 490)

1948-1985; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

1952: Čebelarsko društvo Gorica; okrog 1960: Čebelarsko društvo Nova Gorica

pravila 1976/ zapisniki in gradivo sej 1952-1985/ seznami članov in popis čebelarstev/ statistika 1980-1985/ spisi 1955-1985/ fotografije 1959

Dostopnost