Skoči na vsebino

Okrajni odbor Zveze vojaških vojnih invalidov Nova Gorica (PANG 487)

1948-1957; 1.2 tm (12š); prevzemni seznam

1947: Okrajni odbor Zveze vojaških vojnih invalidov Nova Gorica; 1962: ukinitev

statut/ seznami vojnih invalidov, sirot in vdov/ zapisniki sej odbora/ socialne in druge oblike pomoči/ ustanavljanje podjetij/ finančno gradivo/ spisi/ fotografije

Dostopnost