Skoči na vsebino

Okrajni odbor Zveze vojaških vojnih invalidov Tolmin (PANG 432)

1947-1950; 0.1 tm (1š); arhivski popis

delovodnik 1947/ proslava novega leta 1948/ sektorske konference 1949/plan dela 1949/članstvo 1948-1950

Dostopnost