Skoči na vsebino

Klub starih goriških študentov (PANG 429)

1958-1987; 0.7 tm (7š 2m); prevzemni seznam, arhivski popis fotografij

1963: Odbor za postavitev spominskih plošč Andreju Gabrščku in dr. Antonu Gregorčiču Vrtojba; okrog 1965: Klub starih goriških študentov Vrtojba; 1979: Klub starih goriških študentov Nova Gorica

registracije, pravila 1968-1976/ zapisniki sej 1968-1973, 1978, 1979/ seznami postavljenih spominskih plošč/ pogrebni nagovori/ časopisni članki in besedila člankov za objavo 1963-1979/ publikacija Kulturno delo starih goriških študentov 1973/ beležke 1963-1975/ dokumentacija postavitev spominskih obeležij zaslužnim osebnostim 1963-1986/ zaključni računi in bilance 1967, 1973-1987/ blagajniški dnevniki in knjige 1966-1986/ spisi 1958-1987/ priznanje 1974/ fotografije

Dostopnost