Skoči na vsebino

Občinska gasilska zveza Nova Gorica (PANG 369)

1955-1990; 4.4 tm (44š 1m); delni prevzemni seznam

1955: Občinska gasilska zveza Nova Gorica

statuti, pravilniki, poslovniki/ občni zbori, seje odborov in komisij, razni sestanki/ statistika, poročila, evidence požarov/ tečaji in izpiti za  gasilce, podčastnike in častnike, strojnike in sodnike/ tekmovanja in srečanja gasilcev in pionirjev/ odlikovanja/ kronike društev/ zaključni računi/ glasilo/ dopisi/ delovodniki/ razno

Dostopnost