Skoči na vsebino

Okrajni svet Svobod in prosvetnih društev Gorica (PANG 342)

1947-1963; 1.0 tm (10š); arhivski popis

okrog 1947: Okrajni izvršni odbor Ljudske prosvete Gorica; okrog 1953: Okrajni svet Svobod in prosvetnih društev Gorica (Svet Svobod in prosvetnih društev Okraja Gorica, Zveza Svobod in prosvetnih društev okraja Gorica); 1962: ukinitev

občni zbori in seje organov in komisij, razni sestanki, poročila in programi 1955-1962/ glasili Vestnik in Bilten 1958-1962/ seznam in indeks dramskih del 1957/ gradivo za publikacijo Goriški zbornik 1956-1957/ seje občinskih svetov 1955-1962/ seje društev 1955-1961/ zbirne tabele in adresar 1955-1956?/ popisi kulturnoumetniške dejavnosti v društvih 1955-1957/ pristopne izjave društev za vstop v republiško in okrajno zvezo 1955-1959/ anketni listi o repertoarju amaterskih gledaliških skupin/ vprašalne pole za režiserski tečaj 1954?, anketni listi o režiserjih/ poročila o delovanju prosvetnih društev v sezoni 1957-1958/ poročila o delovanju društvenih sekcij in sestavu društvenih odborov v sezoni 1958-1959/ vprašalni listi za društva, dramske odseke, ljudske knjižnice, pevske zbore, instrumentalne skupine in izobraževalno dejavnost v letu 1959/ kartotečni listi podatkov o gledaliških dvoranah in knjižnicah/ seznami in preglednice stanja in delovanja društev in sekcij, stavb za kulturne prireditve, odlikovancev, kulturnih prireditev, kulturnega in prosvetnega dela v okraju in po občinah, zgodovinski opisi in opisi stanja prosvetnega dela v posameznih krajih in občinah / prošnje društev za finančno pomoč 1955-1957/ dopisi in ostali spisi 1954-1963/ delovodnik 1962 / plakati / vzorec pohvalne listine/ gradivo Okrajnega izvršnega odbora Ljudske prosvete 1947-1952: pravilnika, seje, seznami društev, vprašalne pole za društva, plani ljudskoprosvetnega dela, programa proslav, izobraževalni tečaji, knjižnice, ocenjevalni poli dramskih družin, pristopne izjave društev za vstop v republiško zvezo, prošnje društev in organizacij za dovoljenje javnih prireditev, plakat, dokumentacija društev, dopisi in ostali spisi, seznam oddanih iger prosvetnega sveta in potrdil o prejemu

Dostopnost