Skoči na vsebino

Okrožno podporno društvo za Goriško (PANG 341)

1944-1947; 0.5 tm (5š 2k); arhivski popis

Okrožni odbor Rdečega križa Slovenije za Goriško; 1945: Okrožno podporno društvo za Goriško; 1947: ukinitev

poročila, poizvedbe, pomoči, seznami blaga, dopisi z okrajnimi podpornimi društvi Komen, Kanal, Brda, Bovec, Miren, Kobarid, Trbiž, Slovenska Benečija 1945-1947/ blagajniška knjiga 1945-1947/ poštne knjige 1945/ potrdila o prejeti pomoči 1945/ spisi 1945-1947/ okrožnice, seznami internirancev in pogrešanih, poročila o delu, razglasi, gradivo odbora za repatriacijo 1944-1947

Dostopnost