Skoči na vsebino

Poverjeništvo pokrajinskega odbora Rdečega križa Slovenije Ajdovščina (PANG 334)

1945-1947; 0.5 tm (5š); arhivski popis

1945: Poverjeništvo pokrajinskega odbora Rdečega križa Slovenije, Ajdovščina; 1947: ukinitev

zapisniki sej okrajnega odbora Rdečega križa Slovenije Postojna 1946-1947/ zapisniki okrajnega odbora Rdečega križa Slovenije Grgar 1946-1947/ zapisniki sej in poročila krajevnih odborov Rdečega križa z območja okraja Grgar 1947/ evidenca pogrešanih oseb 1945/ delovodniki 1945-1947/ poročilo o delu Okrajnega odbora Rdečega križa Slovenije Postojna 1946/ poročila o delu po odsekih dejavnosti 1945, 1947/ poročila o delu Okrajnega odbora Rdečega križa Slovenije Grgar 1946-1947/ okrožnice 1945/ popis požganih hiš 1945/ seznam vojnih sirot 1945-1947/ seznam zdravnikov civilnih zdravstvenih ustanov in lekarn 1945/ seznam gojencev domov/ seznam organizacij Rdečega križa in članstvo 1945-1947/ finančna in blagajniška poročila 1946-1947/ nabiralne akcije 1945-1947

Dostopnost