Skoči na vsebino

Društvo kolonov in malih posestnikov v Fojani (PANG 332)

1922-1951; 0.5 tm (4š 6k); arhivski popis

1922: Poljedelsko društvo kolonov in malih posestnikov v Fojani pri Biljani, registrovana zadruga z omejenim jamstvom; okrog 1930: Societa Agraria dei Coloni e Piccoli Possidenti, Consorzio registrato a garanzia limitata in Fleana di Bigliana; 1951: ukinitev

zapisniki sej 1923-1948/ glavne knjige 1927-1951/ evidence tekočih računov, kontov, saldakontov in posojil 1922-1949/ blagajniški dnevniki 1922-1951/ evidence razprodaje vina 1925-1929/ bilance 1930-1951

slovenščina, italijanščina

Dostopnost