Skoči na vsebino

Zveza prijateljev mladine Ajdovščina (PANG 320)

1964-2010; 1.7 tm (17 škatel); arhivski popis

1952: Društvo prijateljev mladine Ajdovščina; 1973: Zveza prijateljev mladine Ajdovščina; 1997: Zveza društev prijateljev mladine Ajdovščina

organizacija raznih dejavnosti 1964, 1968-1992, 1994-2001/ evidence članov 1975-1988/ registracija in pravila 1970/ finančni načrti in poročila 1974-1989/ statuti, pravilniki, samoupravni akti 1976-1988/ delovni plani in poročila 1975-1992/ zapisniki in gradivo sej, sestankov, konferenc, skupščin, občnih zborov 1974-1990/ informacije, poročila, aktivnosti 1993/ emblemi, značke, izkaznice 1976-1983

Dostopnost