Skoči na vsebino

Občinski odbor Zveze vojaških vojnih invalidov Ajdovščina (PANG 299)

1958-1980; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1952: Zveza vojaških vojnih invalidov, občinski odbor Ajdovščina; 1962: ukinitev; 1964: Osnovna organizacija  Zveze vojaških vojnih invalidov Ajdovščina in Ustje, 1975: mestna organizacija Zveze vojaških vojnih invalidov Ajdovščina

Zapisniki sej  1958-1959, 1962/ pomoč invalidom 1959-1962/ zapisniki osnovne organizacije 1964-1975/ zapisniki, seznami mestne organizacije 1976-1980/ članstvo

Dostopnost