Skoči na vsebino

Društvo upokojencev Nova Gorica (PANG 1045)

1964-2004; 0.4 tm (4š); arhivski popis

Zapisniki sej odborov in organov 1964-1985/ vabila, obvestila vabila na razna srečanja 1969,1971-1973/ statuti, pravilniki 1966-1984/ finančna dokumentacija 1972-2003/ aktivnosti, nastopi, prireditve 1976-2004/ prostori 1963-2002/ zaposleni 1987-1997/ članstvo 1962-1988/ delovodnik 1985-1990/ povezava z Zvezo društev upokojencev Nova Gorica 1989-1993

Dostopnost