Skoči na vsebino

Odred Bistra Soča Kanal (PANG 1030)

1967-1983; 0.1 tm (1š); arhivski popis

registracija 1976-1977/ pravila 1968,1976/ občni zbor 1973/ seje odredove uprave in drugi sestanki 1975-1983/ zaključna poročila o delu in poslovanju 1973-1983?/ statistična poročila 1979-1983/ predlogi za taborjenje v Umagu: popisi in zdravniški izvidi kandidatov 1974/ dopisi in ostali spisi 1970?-1982/ delovodnik 1967-1983/ diploma 1978/ dokumentacija Zveze tabornikov občine Nova Gorica 1973-1983?

Dostopnost