Turistično društvo Dobrovo (PANG 1004)

1993-1995; 0.0 tm (1m); brez pripomočka