Skoči na vsebino

Krajevna organizacija Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Col (PANG 929)

1955-1995; 0.3 tm (3š); arhivski popis

zapisniki sej 1960-1989/ proslave, prireditve, akcije 1962-1980/ spomeniki, spominska obeležja 1958-1990/ pomoč borcem in svojcem 1959-1990/ članstvo, člani 1959-1995/ odlikovanja 1960-1961/ finančne zadeve 1955-1980/dnevnik opravil tajnika 1964-1981/ delovodnik 1958-1982/fotografije

Dostopnost