Skoči na vsebino

Mestna organizacija Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Nova Gorica (PANG 928)

1958-1980; 0.4 tm (4š); arhivski popis

zapisniki sej predsedstva, skupščine, odbora, komisij1973-1979/ spomeniki, spominska obeležja 1972-1977/ prireditve, akcije 1973-1979/ pomoč borcem 1973-1979/ člani in članstvo 1958-1979/ imenovanje delegatov 1974-1980/ delovodniki 1971-1979

Dostopnost