Skoči na vsebino

Krajevni odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Dobrovo (PANG 927)

1955-2007; 1.7 tm (17 škatel); arhivski popis

zapisniki sej odborov, posvetov 1976-1983/ spomeniki, spominska obeležja 1973-1987

Dostopnost