Skoči na vsebino

Občinski odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Šempeter pri Gorici (PANG 925)

1955-1959; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1955: Občinski odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Šempeter pri Gorici; 1960: ukinitev

zapisniki sej odborov, sekretariata, konference 1955-1959/ spomeniki, spominska obeležja 1957, 1959/ pomoč borcem 1957-1959/ uveljavljanje posebne delovne dobe 1957-1959

Dostopnost